Místa vhodná k instalaci kouřových detektorů

Hlásič by měl být umístěn na stropě co nejvíce ve středu místnosti, minimálně však 50 cm od stěny či svítidla. Cílem je zabránit vzniku „mrtvých“ prostor v rozích místnosti, kam kouř nemusí dosáhnout, nebo případnému zastínění svítidly.

Osoba provádějící montáž je zodpovědná za instalaci výrobku v souladu s platnými předpisy. V případě pochybností se s instalací obraťte na kvalifikovaného profesionála.