FAKTA O KAMPANI CARBON MONOXIDE HOUSES

Nepodceňujte riziko možné otravy oxidem uhelnatým!

  1. Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který navíc nedráždí dýchací trakt.
  2. Zařízení jako jsou například karmy, kotle nebo sporáky, které spalují zemní plyn, dřevo nebo uhlí mohou být potenciálním zdrojem úniku CO. Více než 13 % Čechů si vůbec neuvědomuje riziko, které CO představuje.
  3. 74 % českých domácností vlastní zařízení, která spalují fosilní paliva a dřevo. A každý, kdo tato zařízení používá, je potenciálně v ohrožení. K otravě přitom může dojít i v novostavbách, netýká se tedy pouze starých domů a bytů. Více jak polovina (52 %) respondentů si možné riziko otravy ve své domácnosti vůbec nepřipouští. 12 % dotázaných pak nemá na tento problém jasný názor.
  4. Nejběžnější způsob, jak svou domácnost ochránit před rizikem otravy, je pravidelná údržba/inspekce zařízení na fosilní paliva a dřevo, ale plných 37 % dotázaných tuto údržbu zanedbává.
  5. Pouhá necelá 3 % dotázaných chrání svou domácnost detektorem CO. Více jak jedna třetina (34 %) zatím neinvestovala do nákupu detektoru protože věří, že je před případnou otravou ochrání jen kvalitní ventilace.
  6. ¾ dotázaných jsou si vědomy, že otrava oxidem uhelnatým může končit až smrtí.
  7. Příznaky otravy oxidem uhelnatým jsou podobné chřipce. Jedná se například o nevolnost, závratě, bolesti hlavy, pálení v očích, zmatení nebo ztrátu vědomí. Jediný rozdíl mezi chřipkou a otravou CO je v tom, že v případě otravy se nedostavují horečky. Příznaky mají tendenci polevit, jakmile se daná osoba dostane z prostředí znečištěného CO na čerstvý vzduch. Téměř 70 % respondentů by v případě úniku CO otevřelo okna a vypnulo přívod plynu.